Zapomniana Cerkiew Wielkiego Świętego Męczennika Dymitra z Salonik w Sokolikach Górskich na Ukrainie

Ikony z Sokolik Górskich

Od 1939r. rozpoczęło się wysiedlenie mieszkańców z Sokolik Górskich . Najpierw na północ na Wołyń a gdy część mieszkańców powróciło i odbudowało swoje domy (poza strefą 800m od granicy) rozpoczęło się następne wysiedlenie pozostałych mieszańców ale już ostateczne we wrześniu 1951 i maju 1952r. do wsi Pddębce (Піддубне). W 1951r. Poddębce i inne wsie jako jedyne wsie gminy Uhnów zostały przyłączone do Związku Radzieckiego w ramach umowy o zmianie granic z 1951r.

Obecnie we wsi Poddębce (Піддубне) zamieszkuje obecnie około 200 osób potomkowie wysiedlonych z Sokolik.

Mieszkańcy wyjeżdżając z Sokolik Górskich zabrali ze sobą kilka ikon i Ewangelię Świętą z cerkwi Świętego Dymitra Sołuńskiego. Teraz obecnie znajdują się w cerkwi wsi Poddębne. Ikony są malowane na blasze.

Obiecano, że ikony i Ewangelia zostaną zwrócone po odbudowie cerkwi Świętego Dymitra w Sokolikach Górskich.

W związku z odnalezieniem części ikon prosimy o informację co stało się z pozostałą częścią ikon z ikonastasu cerkwi w Sokolikach Górskich.

Poszukujemy również zdjęć jak wyglądała cerkiew Świętego Dymitra i wieś Sokoliki Górskie przed wojną. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.