Zapomniana Cerkiew Wielkiego Świętego Męczennika Dymitra z Salonik w Sokolikach Górskich na Ukrainie

Sokoliki Górskie – dzisiaj nieistniejąca po polskiej stronie granicy z Ukrainą, natomiast po ukraińskiej stronie Sanu pozostała osada z przystankiem kolejowym Sokoliki (linia kolejowa Lwów-Użhorod), kilkoma domami administracyjnymi należącymi do wsi Sokoliki i z popadającą w ruinę cerkwią pod wezwaniem św. Wielkiego Męczennika Dymitra z Salonik. Można ją zobaczyć ze strony polskiej. Obecnie terenie Sokolik mieszka 42 osoby, jest 6 domów i 10 mieszkań na stacji kolejowej.

Jest to górska wieś nad Górnym Sanem lokowana pomiędzy potokami Litmirz i Bukowiec u stóp Kiczery Sokolickiej . Nazwę otrzymała od sokoła, o którym śpiewano w pieśniach i legendach a przeciwko której obrócił się los.

Po II wojnie światowej - w 1945 roku - mieszkańców ze strony sowieckiej wywieziono, to samo uczyniono w czerwcu 1946 roku z mieszkańcami ze strony polskiej. Zabudowa wsi została zniszczona.

Przed wojną potrzeby duchowe osób wierzących spełniała murowana cerkiew św. Wielkiego Męczennika Dymitra zbudowana w1931 r. gdzie po okolicy niosły się chóralne śpiewy wiernych a dym z kadzidła drażnił nozdrza. Po wojnie służąca przez wiele lat pogranicznikom ZSRR za stajnię i magazyn. Dzisiejsza cerkiew stoi samotna, opuszczona popadająca w ruinę a wyposażenie rozgrabione.

Jeżeli szybko nie zostanie odremontowana popadnie w zapomnienie jak również pamięć o mieszkańcach kiedyś żyjących i pochowanych na nieistniejących już cmentarzach (brak nagrobków, pomników i krzyży).

W dniu 14.12.2012r. został zarejestrowany Komitet Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego parafii Wielkiego Świętego męczennik Dymitra z Salonik s. Nyżnij Turiw rejonu Turka regionu Lwowskiego , który posiada swój statut i konto bankowe na cele odbudowy cerkwi oraz wszelkie zezwolenia na remont.

Poniższe zdjęcia przedstawiają obecny stan cerkwi św. Wielkiego Męczennika Dymitra z Salonik oraz podane jest konto na które można wpłacać pieniądze na odremontowanie cerkwi.